Програми

Прозрачност, отчетност и гражданско участие в парламентите на държавите от черноморския регион

Период: Февруари 2008 - Декември 2008
Координатори:  Даниел СмиловПроектът Transparency, accountability and civic participation in the Black Sea Regiona plea for open Parliaments in Romania, Bulgaria, Moldova and Georgia, бе осъществен от Института по обществени политики  в Румъния, ЦЛС и партньори от Молдова и Грузия (the Institute for Public Policy (IPP) Romania in partnership with the Centre for Liberal Strategies (CLS) - Bulgaria, the Institute for Development and Social Initiatives (IDIS Viitorul) - Republic of Moldova and Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development (CIPDD) - Georgia). Спонсор на проекта бе Черноморският тръст за регионално сътрудничество (BST).
Проектът приключи с изработването на детайлно изследване на правната рамка и практиките свързани с идеята за отворен парламентаризъм в четирите черноморски държави. 
Публикацията беше представена на няколко открити форума и обсъдена с парламентаристи и представители на гражданското общество. За повече информация виж пълния текст на публикацията тук.
Политически анализи