Програми

DebatEU

Въпреки усилията на Европейския съюз, националните институции и гражданския сектор, редица изследвания отчитат, че дистанцията между европейския елит и гражданите на съюза нараства. ЕС е изправен пред легитимационен проблем. Одобрението към ЕС намалява след финансовата криза (по данни на Евробарометър) и въпреки подобряването на икономическата ситуация, гласовете за популистки, екстремистки, антиевропейски и антидемократични партии и движения се увеличават в целия ЕС. В същото време, европеизацията на националната политика променя трайно политическата система на държавите, които са част от ЕС, поставяйки под напрежение баланса между демократични стандарти и национален суверенитет.
Настоящият проект се фокусира именно върху тези проблеми. Основната ни цел е да започнем дебат и да се влезем в диалог за бъдещето на ЕС с граждани, студенти, учени и специалисти в областта на ЕС, както и да се обсъдят проблемите, пред които ЕС е изправен.

В рамките на проекта ще бъдат проведени общо 18 фокус групи в различни европейски държави със студенти, които са изучавали работата на Съюза. Подобен подбор на участници ни позволява да диагностицираме проблемите на ЕС така, както ги вижда една социална група, за която се предполага, че е про-европейски настроена и се състои от участници, част от които ще играят ключова роля за развитието на ЕС в бъдеще.

Период: Септември 2020 - Август 2024
Екип: Ружа Смилова, Калоян Велчев
Финансираща организация: Erasmus + Programme of the European Union
Водещ партньор: Fulda University of Applied Sciences
Партньори: Institute inter.research e.V., Sciences Po Lyon, Université de Lyon II, University of Zagreb, University of Ljubljana, University of Helsinki, Centre for Liberal Strategies
Европейски съюз