Програми

2CU Европейският съюз - съюз на гражданитеЦЛС участва като партньор в тригодишния проект "Европейският съюз - съюз на гражданите", реализиран с финансовата подкрепа на програма Еразмус +. Проектът се осъществява в рамките на Мрежа на институтите, изследващи европейски политики (EPIN), в която ЦЛС е активен участник. 

Целта на проекта е да изследва състоянието на демокрациите въз основа на четири критерии, използвани в модерната политология: участие, избор, делиберативност и въздействие.

Резултатите от колективните усилия на всички изследователски екипи по проекта са събранив три публикации: „Пряката демокрация в ЕС: митът за Съюз на гражданите", „Представителната демокрация в ЕС: възстановяване на легитимността" и „Делиберативната демокрация в ЕС: противодействане на популизма с помощта на участие и дебатиране".

В рамките на проекта бяха проведени серия срещи и публикувани следните статии:

Daniel Smilov, Efficiency, authority and representation. (Март 2020)

Daniel Smilov & Antoinette Primatarova, Uses and Abuses of Voting Aid applications (Май 2019)

Публикациите на участниците в проекта можете да намерите в:

Direct Democracy in the EU: The Myth of a Citizens’ Union,

Representative Democracy in the EU: Recovering Legitimacy.

Deliberative Democracy in the EU: Countering Populism with Participation and Debate;

ПериодОктомври 2017 – Октомври 2020
Финансираща организация: програма Erasmus + Jean Monnet
Водещ партньорCentre for European Policy Studies (CEPS), Белгия;
ПартньориЕвропейски институт; Instituto Affari Internazionali (IAI), Италия; Centre for Public Policy (PROVIDUS), Латвия; Latvian Institute for International Affairs (LIIA), Латвия; Institute of Public Affairs (ISP), Полша; European Institute of Romania (IER), Румъния; Barcelona Centre for International Affairs (CIDOP), Испания; Centre for European Reform (CER), Обединено Кралство; Carnegie Europe, Белгия; German Institute for International and Security Affairs (SWP) Германия; Austrian Society for European Politics (OGfE), Австрия; Institute for International Relations Prague (IIR), Чехия; Think Tank Europe, Дания; Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), Гърция; WiseEuropa, Полша; Elkano Royal Institute, Испания; Slovak Foreign Policy Association (SFPA), Словакия; the Finish Institute of International Affairs (FIIA), Финландия.
Партньорите по проекта са част от мрежата европейски изследователски институти EPIN – European Policy Institutes Network
Политически анализи Европейски съюз