Програми

Настолна ДЕМОКРАЦИЯ

Проектът ни предлага провокативен подход, който стъпва върху популярна сред младите практика, а именно – играта на настолни игри. Искаме да измислим, заедно с активни млади хора, демокрацията като игрова практика. Целта ни е да впишем демократичните ценности, основните логики на политическото, начините, по които може да се практикува демокрацията в една настолна игра.

В целия процес по измисляне на играта ще ангажираме различни групи млади хора, за да не изпуснем техния интерес към играта, но едновременно с това ще съучастват активно експерти, за да гарантираме коректност на играта и съотвествието й с реални демократични ценности и практики.

Последната стъпка от проекта ни ще бъде да ангажираме млади хора реално да заиграят на играта ДЕМОКРАЦИЯ, затова планираме да проведем игрови турнири и да излъчим демократичен шампион.

Настолната игра ДЕМОКРАЦИЯ ще може да се използва и в училище като интерактивно обучително средство в рамките на програмата по гражданско образование. Надеждата ни е, че играта ще стане толкова интересна, че ще я играят хора от 9 до 99 годишна възраст, а още по-голямата ни надежда е, че тя ще ангажира неусетно играчите с ценностите и практиките на демокрацията.


Инициативата се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС)

Период: Ноември 2023- Април 2025
Екип: Мила Минева, Калоян Велчев
Финансираща организация: Европейския съюз и "Институт Отворено общество- София" (ИОСС)
Социални контексти