Програми

Международна комисия за Балканите


На 15 април 2004 г. в Брюксел се проведе първата среща на новата Международна Комисия за Балканите. Тя бе създадена с подкрепата и по инициатива на Фондация "Робърт Бош" (Германия), Фондация Крал Боудоин (Белгия), Германски фонд Маршал (САЩ) и Фондация Чарлз Стюарт Мот (САЩ) като Център за либерални стратегии изпълняваше функциите на секретариат на Комисията.

Международна Комисия за Балканите бе председателствана от бившия италиански министър-председател Джулиано Амато, а нейни членове бяха реномирани експерти, бивши и действащи политици от различни страни в Европа и Съединените Щати.

Непосредствена цел на комисията бе да изработи визия за интеграцията на страните от Югоизточна Европа в Европейския Съюз, както и в други международни структури като очертае прогреса постигнат досега и представи препоръки за действия на правителствата в региона и международната общност.

В качеството си на председател на комисията Джулиано Амато отбеляза:


„Ние имаме намерение да бъдем полезни както на хората, които изработват политиката по отношение на региона така и на обществата в Югоизточна Европа, а също така и на новата Европейска Комисия”.

План на Международната Комисия за Балканите бе да осъществи три посещения в региона за да се запознае с обстановка там. Усилията на Комисията доведоха до изработването и публикуването на окончателен доклад през пролетта на 2005 г.

Web Site: www.balkan-commission.org

Пълен списък на участниците:

Председател: 
Джулиано Амато, бивш министър-председател, Италия

Карл Билд, бивш министър-председател, Швеция
Ейвис Боулън, бивш посланик на САЩ в България, бивш заместник държавен асистент-секретар по европейските и канадските въпроси.
Жан-Лук Деан, бивш министър-председател, Белгия
Кемал Дервиш, член на парламента, бивш министър на финансите, Турция
Мирча Джоана, министър на външните работи, Румъния
Киро Глигоров, бивш президент, Македония
Франсоа Хеизбур, директор на Фондация за стратегически изследвания, Франция
Ищван Джармати, председател на Управителния съвет на Център за евроатлантическа интеграция и демокрация, Унгария
Брус Джаксън, президент на Проекта за Транснационалните Демокрации, САЩ
Златко Лагумджия, президент на Социалдемократическата партия; бивш министър председател и министър на външните работи, Босна и Херцеговина
Илир Мета, бивш министър председател, Албания
Невен Мимица, член на парламента, Комисията за европейска интеграция, Хърватска
Полин Невил-Джоунс, директор, ББС, Великобритания
Янеш Поточник, член на Европейската Комисия, Словения
Александрос Рондос, бивш генерален посланик в министерството на външните работи и съветник на гръцкия външен министър, Гърция
Горан Свиланович, бивш министър на външните работи, Сърбия и Черна гора
Рихард фон Вайцзекер, бивш президент, Германия

Изпълнителен директор: 
Иван Кръстев, председател на УС, Център за либерални стратегии, България

Координатор: 
Весела Чернева, програмен директор, Център за либерални стратегии, България

Пълен текст на доклада (на английски език, Adobe PDF )


Период: Април 2004 - Май 2006
Координатори: Иван Кръстев, Весела Чернева
Финансиращи организации: Фондация "Робърт Бош"; German Marshall Fund of the United States; Charles Stewart Mott Foundation; King Baudouin Foundation
Глобални акценти