Програми

Управление на международна криза сред глобална несигурност


Проектът цели да отвари пространство за диалог и взаимно разбиране между следващите поколения политици и политически анализатори в Русия и ЕС. Спопред нас липсата на знание за чуждата гледна точка ни лешава от шанс да разберем интересите, мотивите и идеите, които формират поведенията и политиките ни. Именно затова вярваме, че е важно да се създават пространства за диалог, където бъдещите лидери на Русия и ЕС да се срещнат и говорят помежду си.

Заедно със Съвета по външна и отбранителна политика (Москва) и Висшата школа по икономика (Москва) събираме група от млади и любопитни европейски политици, експерти и анализатори, които не са специалисти по Русия. Опитваме се да им представим критично руския контекст, да ги срещнем с действащи политици, да проблематизираме официалната гледна точка.

Под формата на международна хибридна конференция Управление на международна криза сред глобална несигурност влизат в диалог със свои колеги от администрацията, академията и неправителствения сектор в Русия. 


Период: Ноември 2020 – Юни 2021
Екип: Иван Кръстев, Анна Ганева, Мила Минева
Партньори: Съвет по външна и отбранителна политика (Москва) и Висша школа по икономика (Москва)
Финансираща организация: Фондация Роберт Бош
Глобални акценти