Програми

ЦЛС стана част от международната тинк-танк мрежа "Шуман"

Международната тинк-танк мрежа "Шуман" е инициатива за насърчаване на дебатите по европейски въпроси. Сега повече от всякога предвид международното положение, последиците от европейските избори и проблемите в Европейския съюз, имаме нужда от смислен дебат за състоянието и бъдещето на Съюза. Мрежата "Шуман" допринася именно в тази насока.
Всички мозъчни тръстове, които са част от мрежата можете да откриете тук.
Европейски съюз