Програми

Как да мислим за Балканите: култура, региони , идентичности


Академичен NEXUS проект, София 


Линк към проекта (на английски) 


Период: Февруари 2000 - Февруари 2003
Координатор: Румен Аврамов
Финансиращи организации: Фондация Фолксваген, Германия; Програма на ООН за развитие
Партньори: Център за академични изследвания, София; Централно европейски университет, Будапеща; Висеншафтсколег - Институт за академични изследвания, Берлин
Икономически перспективи