Програми

Kosovo Effect Group2007 се очакваше да бъде годината на статута на Косово: разрешен като резултат от мисията на Марти Ахтисаари и екипът му, изпълнявайки мандат на Съвета по сигурност към ООН. Окончателната независимост на Косово трябваше да повлияе на Балканите и особено на страните от Западните Балкани.

Очакванията за недвусмислено решение на проблема със статута на Косово, обаче, се оказаха прекалено оптимистични. Повторната поява на Русия като велика ревизионистка сила в Европа взе Косово като поредния си заложник. Благодарение на руското неодобрение, планът на Ахтисаари се провали в границите на Съвета по сигурност към ООН; нов тур от преговори, водени от представители на САЩ, ЕС и Русия започна един, на практика, отворен процес. Междувременно, напреженията в Косово се повишаваха и гласовете за едностранна декларация за независимост растяха неимоверно.

Целта на проекта Kosovo Effect Group бе да оцени рисковете при преговорния процес, както и да очертае възможните ефекти от новия статус на Косово както за Балканите, така и за други страни от периферията на Европа. Разглеждането на статуса на Косово като модел за "зоните със замразени конфликти" като Южна Осетия, Абхазия или Приднестровието, бе значителен риск, поет от проекта.

Групата направи две срещи през декември 2006 и март 2007 в Берлин, за да разсъждава по мнението на водещи експерти от страните, включени в преговорите по статута на Косово. В участниците бяха включени експерти както от Балканите, така и от региона на Кавказ: Горан Свиланович, Чарлз Кинг, Давид Бакрадзе, Марк Медиш и т.н.

Като цяло Kosovo Effect Group създаде своя собствена синергия, която се разви отвъд времетраенето на проекта в мрежа от експерти с високо ниво на осъзнаване#nbsp;рисковете и възможностите, предлагани от преговорите по статута на Косово.


Период: Декември 2006 - Март 2007
Координатор: Весела Чернева
Финансиращd организациs: Фондация „Робърт Бош"
Глобални акценти