Програми

Дали Русия е на ръба на промяна?

Период: Октомври 2010 - Април 2011
Координатори: Анна Ганева, Иван Кръстев
Финансираща организация: Министерство на отбраната и спорта, Австрия
Партньори: Форум за международен диалог „Бруно Крайски"
Глобални акценти