Програми

ЕС и Русия – съперничество и сътрудничество: Балканите vs. Кавказ

Период: Декември 2008 - Септември 2009
Координатори: Анна Ганева, Иван Кръстев
Финансиращи организации: Балкански тръст за демокрация; Министерство на отбраната и спорта, Австрия
Партньори: Дорум за международен диалог "Бруно Крайски"
Глобални акценти