Програми

Доклад за България в годишното издание на Freedom House „Страните в преход"Център за либерални стратегии подготвя годишен доклад, в който се дава оценка на политическия процес, гражданското общество, независимостта на медиите, управлението и публичната администрация, законността, корупцията, икономическата реформа и тенденциите в социалния сектор в България.

Докладът е част от годишното издание Страни в преход, публикувано от Freedom House.

Изданието прави преглед на напредъка и трудностите в политическата и икономическата реформа в 27 страни от Централна и Източна Европа и новите независими държави.Период: Септември 1998 - Декември 2009
Координатори: Рашко Доросиев, Георги Ганев, Даниел Смилов
Финансираща организация: Freedom House
Политически анализи