Програми

Уроци от протестната вълна в Европа


„Уроците от протестната вълна в Европа" e изследователски проект, насочен към изучаване и анализиране на протестните вълни залели Русия, Турция, Испания, България и Украйна.

В последните години, милиони разгневени граждани окупираха различни точки на Европа, с искания не само за промяна в управлението, но и за нов тип управление. Общото между тези, иначе толкова различни по своя характер, протестни движения е, че протестиращите не вярват нито на бизнес елитите, нито на правителствата, нито на лидерите на опозиционните партии. Протестите завладяха обществата без да предлагат нова идеология или нови харизматични политически лидери. Фокусирането върху тези пет страни даде възможност за един по-задълбочен анализ на логиката на протестите на средната класа в Европа.

Основните дейности по проекта бяха организирането на семинари в Барселона и Берлин, на които се опитахме да преосмислим ролята на НПО, в ситуация на протести.

Основаната цел на семинара в Барселона (април 2014) беше да разгледаме политическата логика на действията на активистите и тяхното нежелание да предложат политическа алтернатива. Събрахме участници от протестните движения в петте страни, както и анализатори, експерти и коментатори от САЩ, Бразилия, Босна и Херцеговина, Унгария и Чехия. 

На семинара в Берлин (юни 2014) обсъдихме различни аспекти на критиките на протестите, реакциите на управляващите и как те променят европейската политика.

Семинарът беше разделен на четири основни теми:
  • Защо хората излязоха на улицата и какво постигнаха с протестите?(гледната точка на критиците на протестите);
  • Протестите и различните реакции на управляващите в петте страни;
  • Протестите и бъдещето на демокрацията;
  • Уроците от протестите в Русия, Турция, Испания, Украйна и България.

Крайният резултат е доклад, който обобщава и анализира основните изводи от едногодишния изследователски проект: „Политика на протести: от израз на недоволство към промени на демокрацията."

За повече информация се свържете с координатора на проекта - Яна Папазова (yana@cls-sofia.org ).

Policy Paper: The Politics of Protest: Between the Venting of Frustration and Transformation of Democracy

Период: Януари 2014 - Декември 2014
Координатори: Даниел Смилов, Иван Кръстев, Анна Ганева, Яна Папазова
Финансиращи организации: Фондация „Робърт Бош"; Institute for Human Sciences, IWM Vienna; Open Society Initiative for Europe; Charles Stewart Mott Foundation
Политически анализи