Програми

ЦЛС в Global Go to Think Tank 2019

През 2020 година Център за либерални стратегии за пореден път беше най-високо оцененият сред българските тинк-танкове в световната класация на Global Go to Think Tank 2019:

- 4-ти в Централна и Източна Европа,

- 22-ри в света сред тинк-танковете фокусирани върху публични политики;

- 142 в света.

Класацията (на английски език) можете да видите тук.
Глобални акценти