Програми

Клопката на (не)подвижността: подвижни хора срещу неподвижни институции


Изследователски консорциум: Център за либерални стратегии, РискМонитор

Идеята за обединена Европа е базирана върху мобилността като норма, а не като изключение. Националните и общностните политики обаче изостават в изграждането на публични институции за мобилни граждани и продължават да са предимно фокусирани върху неподвижни населения. Това не изглежда като сериозен проблем за по-богатите и високо-образовани мобилни граждани, но настоящата ситуация създава тежки предизвикателства за хората с по-малко икономически и символни ресурси. В този контекст ромите и техните семейства (особено децата-в-движение) са изложени на многопластово изключване, както като роми, така и като мигриращи работници.

Целта на проекта е да промени политиките по отношение на мобилността като нова форма на равни шансове. Подобен радикален политически обрат може (а вярваме и трябва) да започне на местно ниво, базиран на приложно, ориентирано към политики изследване. Фокусирахме изследователските си усилия върху България и по-конкретно 2 региона, за да анализираме бариерите и шансовете пред децата-в-движение да имат достъп до образование. Целта ни бе да предложим политики за образование-в-движение като първо стъпка за стратегическо развитие на политики, които могат да преодолеят рисковете на подвижността и да подкрепят шансовете, които мобилността създава.

Изследването се проведе в Шумен и Благоевград в сътрудничество с фондация „Искра", Шумен и „ЛИДЕР", Благоевград.

Прегледайте целия текст на доклада.

Период: Юли 2014 - Юли 2015
Финансираща организация: Think Tank Fund - Open Society Foundations
Партньори: Риск Монитор
Социални контексти