Програми

Работна група „САЩ - България"


Център за стратегически и международни изследвания във Вашингтон стартира инициатива за Югоизточна Европа, чийто фокус бе подпомагане на България в осъзнаване на ролята й на генератор на сигурност и стабилност на Балканите.

Първата фаза на проекта включи създаването на българо-американска работна група във Вашингтон, която да съдейства за създаването на дългосрочна програма за сигурност за двете страни. Чрез формулиране на конкретни препоръки и двустранни проекти, инициативата спомогна за разширяване и задълбочаване на отношенията САЩ - България.

Като резултат от решението на българското народно събрание да отвори въздушен коридор за въоръжените сили на НАТО по време на Косовската война и реакцията на българското общество към операцията в Косово се наложи създаването на масова образователна кампания с цел информиране на обществото и разширяване на подкрепата за действията на правителството. Център за либерални стратегии концентрира усилията си върху тази задача и насочи действията си към постигане на желания ефект, като това може да бъде смятано за един от най-успешните му случаи на намеса в обществена дискусия. Проектът продължи с прилагането на Програма за трансатлантическа политика, базирана на основаната през 1998г. българо-американска работна група.

Основните цели на програмата:
  • насърчаване развитието на отношенията между България и САЩ в сферата на политиката, сигурността и икономиката чрез диалог между български и американски политици и експерти;
  • участие в оформяне на програмата на българо-американските отношения чрез анализи и консултации с международната политическа общност;
  • подпомогане на българското правителство за засилване на позицията на България като кандидат-член на НАТО
  • активно участие в обществения дебат като най-ефективен начин за задълбочаване на разбирането на обществото за същността на отношенията на България с НАТО и САЩ
  • насърчаване присъствието на американски инвестиции в България чрез предоставянето на ценна местна информация и специфичен за страната анализ на възможностите и проблемните сфери като напр. бюрокрация, корупция и т.н.

Използвайки вече утвърдената регионална Think tank мрежа, ЦЛС успя да увеличи обществената подкрепа за американските инициативи в региона, както и спомогна за по-добро разбиране, от страна на американската политическа общественост, на водената от българското правителство вътрешна и външна политика.


Период: Април 1999 - Април 2000
Координатор: Иван Кръстев
Финансираща организация: German Marshall Fund of the United States
Глобални акценти