Програми

Укрепване на парламентите в условията на конфликтни и пост-конфликтни ситуации

Международна конференция


Предвид важната роля на парламентите и другите законодателни и консултативни органи при превенция и решаване на конфликти, миротворни операции и следконфликтно устойчиво развитие, както и препятствията пред ефективното функциониране на парламентите в конфликтни и пост-конфликтни ситуации и често неумишленият пропуск от страна на международната общност да следи парламентарното развитие в страни възстановяващи се след конфликт, Програмата на ООН за развитие, в сътрудничество с белгийското правителство, организира в началото на 2006 международна конференция озаглавена „Глобална конференция за укрепване на парламентите в условията на конфликтни и пост-конфликтни ситуации".

Конференцията събра парламентаристи, специалисти занимаващи се с парламентарно развитие, донори, както и други участници, като една от целите и бе изготвяне на препоръки за подобряване подкрепата на парламенти в условия на конфликтни и пост-конфликтни ситуации от страна на международната общност.

Конференцията бе базирана на подготвителен процес включващ изследване и доклад за всичките пет региона включени в проекта (Африка, Арабския свят, Азия и Тихоокеанския регион, Европа и Общността на независимите държави, Латинска Америка и Карибите).

Програмата на ООН за развитие възложи на Център за либерални стратегии изготвяне на доклад за Европа и Общността на независимите държави. Крайните резултати бяха представени на конференция в Брюксел в началото на 2006.Период: Януари 2005 - Юли 2005
Координатори: Даниел Смилов, Рошко Доросиев
Финансираща организация: Програма на ООН за развитие
Политически анализи