Програми

Финансово посредничество по време на прехода - България, Унгария и Полша


Bulgaria: from Enterprise Indiscipline to Financial Crisis

Румен Аврамов

Жером Сгар

 Пълен текст (на английски)Период: Януари 1995 - Декември 1996
Координатор: Румен Аврамов
Финансиращи организации: Европейска комисия, програма PHARE
Икономически перспективи