Програми

Успехът на конституционния съд в България; Ролята на международната подкрепа за поощряване на think tank общността в БългарияЦентър за либерални стратегии изследва два различни проблема, използвайки метод на изследване на Европейската Инициатива за Стабилност, в контекста на EWI-ESI изследването на Пакта за стабилност.

Първото проучване засяга Конституционния съд в България, а второто анализира Think-tank организациите.

Докладите бяха подготвени от Център за либерални стратегии по искане на EWI във връзка с работата им по оценяването на Пакта за стабилност.


Период: Септември 2001 - Ноември 2001
Координатор: Иван Кръстев
Правова държава