Програми

Пловдивски икономически форум 2018: Комплексният контекст на растежа


Пловдивският икономически форум се организира от Делфийския икономически форум, Атина, Гърция, и от Център за либерални стратегии в София. Форумът коментира предизвикателствата пред България, региона и Европа. Крайната му цел е чрез диалог и споделяне на идеи и визии да допринесе за успешната трансформация на България и за отключването на потенциала за социален и стопански растеж. Форумът ще се провежда всяка година през месец юни в Пловдив - прекрасен град с важна роля за икономическото развитие на страната. Линк  към сайта на Форума.

Период: Юни 2018 - Юни 2018
Координатори: Анна Ганева, Иван Кръстев
Други партньори: Делфийски икономически форум
Глобални акценти Икономически перспективи