Константин Рогелов

Директор финансов отдел на ЕСВП
Константин Рогелов е ръководител на финансовия отдел на Европейския съвет за външна политика, базиран в офиса в София. Той отговаря за управлението на финансовото състояние на организацията, осигуряването на съответствие с нормативните изисквания и подпомагането на процесите на вземане на решения чрез предоставяне на финансова информация.

Преди да се присъедини към EСВП, Рогелов работи осем години в отдел "Счетоводни задължения" в Coca-Cola Europacific Partners като старши асистент, ръководител на екип, а след това и мениджър. В последната си роля на мениджър той контролира работата на отдела за счетоводни задължения на френското бизнес звено на организацията.

Рогелов има бакалавърска степен по икономика и магистърска степен по международна търговия и глобализация от Пантеон-Сорбона (Париж 1), Франция.