Елеонора Шули

Асистент на прорама "Wider Europe" на ЕСВП
Елеонора Шули е асистент по програмата "По-широка Европа" в софийския офис на Европейския съвет за външна политика. Нейните изследователски интереси включват външните политики на ЕС, източните съседи и Балканите.

Преди това тя е била координатор на проекти в REO Communications, където е помагала за създаването на доклади за Сърбия, Хърватия и Словения. Била е и стажант-изследовател по проект за демократичното участие в цифровите платформи в Евразия във Висшето училище по икономика в Санкт Петербург и е натрупала допълнителен опит в посолството на Италия в Естония.

Шули има бакалавърска степен по международни и дипломатически въпроси от Университета в Болоня. Притежава и двойна магистърска степен по европейски и международни изследвания от Университета в Тренто и по сравнителна политика на Евразия от Висшето училище по икономика в Санкт Петербург.