CLS Blog

Цени и заплати 2015 спрямо…

От вчера насам всички медии забръмчаха по повод внезапно откритата новина, че видите ли от 1995 насам цените на хранителните продукти били нараснали над 50 пъти, а от 2000 насам заплатите били нараснали 4 пъти. А пък цените на доматите на едро на Софийската стокова борса само за януари били нараснали с 41%.

От тези прости факти започват да се правят някакви гигантски изводи за невероятно обедняване, за галопиране на цените, за какво ли не още.

Хубаво е, обаче, преди да се нахвърлим с обичайната си страст върху емоционалното преживяване на съобщеното, първо да се запознаем с фактите. С всички факти. Не само с някои, отделно, несвързано подбрани или поради невежество, или поради по-лошо.
Ако ще сравняваме 2015 с 1995, нека сравняваме 2015 с 1995!
Ако ще сравняваме 2015 с 2000, нека сравняваме 2015 с 2000!

Аз предлагам да хвърлим в огъня и 2005 и 2010, ей така за цвят, пък и всичко да стане на едни равни естетични петгодишни периоди – някога им викахме петилетки.
Ето ги фактите:

Кратко обяснение на тези данни. Първите две колони са от НСИ, могат да бъдат намерени в този файл: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/data/timeseries/CPI_1.1.xls
Във файла данните са месечни, годишните се получават като се усреднят месечните индекси за 12-те месеца на съответната година.
Третата колона е с данните за средната годишна заплата. Те са от НСИ, Статистически Годишник на Република България. За 1995 данните са за заплатите на наетите само в обществения сектор, данни за частния няма. Доколкото традиционно в България средните заплати в обществения сектор са чувствително по-високи от тези в частния, числото за средната заплата в първия ред на третата колона е със сигурност надценено, няма как да знаем с колко. За 1995 числото идва то Статистически Годишник 1996 (с данни за 1995), таблица на стр. 89. За 2000 числото идва от Статистически Годишник 2001 (с данни за 2000), таблица на стр. 97. За 2005 числото идва от Статистически Годишник 2006 (с данни за 2005), таблица на стр. 103. За 2010 числото идва от Статистически Годишник 2011 (с данни за 2010), таблица на стр. 114. Годишникът с данните за 2015 още не е излязъл, затова ползваме данни от текущата статистика на пазара на труда, в която са налични заплатите за три тримесечия на 2015  http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/data/timeseries/Labour_1.1.2.1.xls, като за последното тримесечие екстраполираме без да забравяме, че сезонно през четвърто тримесечие средните заплати са доста по-високи, отколкото преди това през годината (поради бонуси и други подобни).

Въз основа на тези данни могат да се правят и сравнения:
  • Сравнение на 2015 с 1995: общо цените са нараснали 65 пъти. Цените на хранителните стоки са нараснали 55 пъти. Заплатите са нараснали 115 пъти.
  • Сравнение на 2015 с 2000: общо цените са нараснали с 90 % (близо 2 пъти). Цените на хранителните стоки са нараснали с 81 % (близо 2 пъти). Заплатите са нараснали близо 4 пъти.
  • Сравнение на 2015 с 2005: общо цените са нараснали с 47 % (един път и половина). Цените на хранителните стоки са нараснали с 55 % (един път и половина). Заплатите са нараснали над два пъти и половина.

Сравнение на 2015 с 2010: общо цените са нараснали със 7 %. Цените на хранителните стоки са нараснали с 12 %. Заплатите са нараснали с 35 %, или с една трета.

Това са фактите, доколкото статистическите данни са способни да отразят факти. Тълкуванията са свобода и право на всеки, но все пак е добре те да се съобразяват с фактите.

Например, вярно е, че между 1995 и 2015 индексът на цените на хранителните стоки е нараснал 55 пъти. Вярно е, че между 2000 и 2015 средните заплати са нараснали 4 пъти. Но фактите ясно сочат, че това няма как да бъде тълкувано в посока, че средната заплата днес може да купи по-малко хранителни стоки, отколкото през 1995. Фактите просто ясно показват, че между 1995 и 2000 е имало много бързо нарастване (тридесеткратно) както на цените на хранителните стоки, така и на средните заплати. А от 2000 насам заплатите нарастват над два пъти по-бързо от цените.

Що се отнася до поскъпването на оранжерийните домати на борсата през януари, надявам се със същия плам българските журналисти да отразят и срива в техните цени през май, когато той по силата на елементарни природни закони неминуемо се случи, както всяка година. Важният факт в случая е, че борсова цена и цена за краен потребител са две различни неща. Много различни.


Икономически перспективи