CLS Blog

Хранителните стоки отстъпиха

Понякога човек ако не внимава и може да пропусне нещо, което не е злободневно, но в по-дълга перспектива е важно. Та и аз щях да направя така вчера с новообявените данни за инфлацията през януари.

Не, новината не е, че инфлацията била 0 за месеца, 0 за 12 месеца и 0 средногодишно (макар това само по себе си да е забавно).

Истинската, за мен, новина е в Таблица 1 на стр. 5 от прессъобщението, последните 4 реда. В началото две важни уточнения:
  • Първо, въпреки че данните са предварителни и се основават на домакинските бюджети не за цялата 2015, а от октомври 2014 до септември 2015, най-вероятно това няма да се промени с окончателните данни.
  • Второ, теглата на различните групи стоки и услуги се определят въз основа на паричните разходи на домакинствата според извадковото проучване на домакинските бюджети - т.е. отразява структурата на разходите на българските домакинства.


Новината е, че за пръв път в историята през 2015 българските домакинства са харчили по-малко за хранителни стоки, отколкото за нехранителни. Това е голяма промяна.

Ще я илюстрирам само с една графика, която сравнява 2015 с 2001:Икономически перспективи