Александър Александров

Старши мениджър, Стратегически партньорства на ЕСВП
Магдалена Парапанова се присъединява към ЕСВП след стаж по програма "Шуман" в Европейския парламент в София, работила е и като асистент в отдела за двустранно сътрудничество с ЕС. Магдалена има магистърска степен по международни отношения от Università Cattolica del Sacro Cuore, Италия, бакалавърска степен по италианска филология и сертификат по педагогика с опит като учителка на малки деца.

e-mail: Magdalena.Parapanova@ecfr.eu