Големият град и стопанското развитие на Балканите: Загреб, Любляна и Сараево в началото на XX век


 

СЕМИНАР

СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ:

БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

Уважаеми колеги,

Центърът за либерални стратегии има удоволствието да Ви покани на поредната сбирка на семинара:

 

30 ноември 2011 г. (сряда), 17.30ч.

 

Център за култура и дебат Червената къща

Ул. „Любен Каравелов” 15

 

ГОЛЕМИЯТ ГРАД И СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ НА БАЛКАНИТЕ:

ЗАГРЕБ, ЛЮБЛЯНА и САРАЕВО В НАЧАЛОТО НА ХХ век

 

Ивайло Начев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“