Дендрология, климат и история: пример от края на XVIII век


СЕМИНАР

СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ:

БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО 

Уважаеми колеги,

Центърът за либерални стратегии има удоволствието да Ви покани на поредната сбирка на семинара:

31 януари 2012 г. (вторник), 17.30ч.

 

Център за култура и дебат Червената къща

Ул. „Любен Каравелов” 15

ДЕНДРОЛОГИЯ, КЛИМАТ И ИСТОРИЯ:

ПРИМЕР ОТ КРАЯ НА XVIII век

  

Надя Манолова-Николова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Димитър Димитров (Институт за гората, БАН)