Към подреждането на пъзела: нормираните цени в Румелия от средата на XVII до началото на XIX век.


 

СЕМИНАР

СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ:

БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

 

Уважаеми колеги,

Центърът за либерални стратегии има удоволствието да Ви покани на поредната сбирка на семинара:

 

6 февруари 2013 г. (сряда), 17.30ч.

Център за култура и дебат Червената къща

ул. „Любен Каравелов” 15

 

КЪМ ПОДРЕЖДАНЕТО НА ПЪЗЕЛА:

НОРМИРАНИТЕ ЦЕНИ В РУМЕЛИЯ

ОТ СРЕДАТА НА XVII ДО НАЧАЛОТО НА XIX век

  

Християн Атанасов

Държавна агенция „Архиви”