Хаджът от българските земи през XV-XVII век: социални и идеологически измерения


СЕМИНАР

СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ:

БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

  

Уважаеми колеги,

Центърът за либерални стратегии има удоволствието да Ви покани на поредната сбирка на семинара:

  

28 ноември 2012 г. (сряда), 17.30ч.

Център за култура и дебат Червената къща

ул. „Любен Каравелов” 15

ХАДЖЪТ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XV-XVII ВЕК:

СОЦИАЛНИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ

Олга Тодорова

Институт за исторически изследвания, БАН