Потреблението като право или как се конструира социалистическата консумативна култура в България през 60-те години на ХХ век.


 СЕМИНАР

 

СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ:

БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

 

Уважаеми колеги,

Центърът за либерални стратегии има удоволствието да Ви покани на поредната сбирка на семинара:

 

13 април 2011 г. (сряда), 17.30ч.

 

Център за култура и дебат Червената къща

Ул. „Любен Каравелов” 15

 

ПОТРЕБЛЕНИЕТО КАТО ПРАВО ИЛИ КАК СЕ КОНСТРУИРА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА КОНСУМАТИВНА КУЛТУРА В БЪЛГАРИЯ

ПРЕЗ 60-те ГОДИНИ НА ХХ в.

 

 

Мила Минева

Софийски университет „Св. Климент Охридски”