Политическа икономия на финансовите трансфери през 30-те години на ХХ век в България


 

СЕМИНАР

СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ:

БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

Уважаеми колеги,

Центърът за либерални стратегии има удоволствието да Ви покани на поредната сбирка на семинара:

 

29 февруари 2012 г. (сряда), 17.30ч.

 

Център за култура и дебат Червената къща

Ул. „Любен Каравелов” 15

ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ ТРАНСФЕРИ

В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ век

Кирил Косев

Nuffield College, University of Oxford

 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ ТРАНСФЕРИ

В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ век

 

Кирил Косев

Nuffield College, University of Oxford

 

Стопанската история на финансовата криза през 30те години на миналия век отразява държавната намеса във финансовия и реалния сектор на балканските икономики и в частност на България. Презентацията предлага теоретична рамка, описваща процеса. Представям и количествени измерители на държавната интервенция, разглеждана като директен трансфер на ресурси, законодателни промени и дори създаване на нови институции. Процесът е хаотичен и отчасти налучква адекватна икономическа политика, минимизираща ефекта на стопанската криза. Не по-малко важна е обаче отговорността на управляващия елит, обвързан с лидери на индустрията и на финансовия сектор, които лобират и претендират за покриване на техните загуби. По типичен за една развиваща се държава начин българските политици субсидират индустриалните и финансовите си поддръжници, приемайки, че цената на очакваната политическа нестабилност е по-малка от загубата на подкрепа от стопанските среди и от пълен макроикономически крах. От тази политика губят урбанизираните неквалифицирани и нискоквалифицирани работници, които са подложени на бремето на данъчната система. За да спре ефективна опозиция, държавата от своя страна  предприема икономически и политически репресии.