Концесионната политика на Сговористкото правителство, 1926-1931


 СЕМИНАР

 

СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ:

БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

  

Уважаеми колеги,

Центърът за либерални стратегии има удоволствието да Ви покани на поредната сбирка на семинара:

  

20 април 2011 г. (сряда), 17.30ч.

 

Център за култура и дебат Червената къща

Ул. „Любен Каравелов” 15

 

КОНЦЕСИОННАТА ПОЛИТИКА НА СГОВОРИСТКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, 1926 – 1931

 

Румяна Първанова

Институт за исторически изследвания, БАН