Анхиало 1906 г.: политическата икономия на един етнически конфликт


СЕМИНАР

СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ:

БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

Уважаеми колеги,

Центърът за либерални стратегии има удоволствието да Ви покани на поредната сбирка на семинара:

27 Януари 2010г. (Сряда), 17.30ч.

Център за култура и дебат Червената къща

Ул. „Любен Каравелов” 15

 

АНХИАЛО 1906 г.: ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ НА ЕДИН ЕТНИЧЕСКИ КОНФЛИКТ

Румен Аврамов

Център за либерални стратегии

 

 

 

 

Анхиало 1906

Политическата икономия на един етнически конфликт

 

Румен Аврамов, Център за либерални стратегии

 

 

Разглеждат се микроикономическите аспекти на етническите конфликти, като е избран казусът с непосредствената предистория и последиците от погрома срещу гръцката общност в Анхиало на 30 юли 1906 година. Събитията са с голям отзвук и отприщват мащабни дългосрочни процеси, които в политически и в икономически план далече надхвърлят локалното измерение. Случилото се концентрира типични черти от интимната икономическа механика на етническите сблъсъци. То проявява „политическата икономия” на конкуриращите се групи, т.е. системата от активи и институции използвани в борбата за властови позиции и стопанско надмощие. Наред с това дава представа за пазарните изкривявания, породени от конфликтите и особено от техните насилствени изблици; разкрива мотивацията и движещите сили на такива масови явления като емиграцията на големи групи от дадено (в случая гръцко) национално малцинство, която в крайна сметка довежда до „побългаряване” на важен ареал.

Наблюденията върху микротрендовете са направени през архивното наследство и местни източници: архивни фондове на български институции, които отразяват събитията в достатъчно големи детайли; данните, събирани от Статистическото ведомство, от клоновете в Анхиало на ключови стопански структури, като Българска народна банка и Българска земеделска банка, или от местни финансови учреждения; течението на вестник „Край”, който от 1904 до 1911 г. е единственото периодично печатно издание на българската общност в града.

Етническите конфликти на Балканите (а и не само там) твърде рядко са затворени и завършени истории. Както показва дългата проекция на „цикъла Анхиало”, тези епизоди пулсират, постоянно се превръщат в прецедент и приемат нови форми. През дългия български ХХ в. те мутират отново в гоненията срещу българските евреи през 1940-1944 г., във „Възродителен процес” от 80-те години, но и в силно съблазняващите до днес националистически пози, реторика, нагласи и действия.