Обява за стажант-изследовател по проект: “Дом за всеки”


 Стажант-изследовател

Проект: "Дом за всеки"

Организации: Фондация „С.Е.Г.А.", фондация „Рома-Лом", сдружение "Л.И.Д.Е.Р.- ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ", сдружение „Младежки Клуб Рома Столипиново 1996", „Център за либерални стратегии", „НПО Линкс", „Институт за развитие на публичната среда"

Ментор: Румян Сечков, Фондация С.Е.Г.А.

Кратко описание на длъжността:

По данни от Националното преброяване на населението от 2011 г. 51.02% от ромите не притежават законен документ за дома, в който живеят. Строежите на жилища без необходимите съгласувателни документи и в квартали извън регулация е практика, която съществува от началото на ХХ век.

Съвместният проект на Фондация „С.Е.Г.А.", фондация „Рома-Лом", сдружение "Л.И.Д.Е.Р.-ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ"", сдружение „Младежки Клуб Рома Столипиново 1996", „Център за либерални стратегии", „НПО Линкс", и „Институт за развитие на публичната среда" има за цел да деконструира детайлно прeдизвикателствата пред регулацията на незаконните ромски квартали и да намери оптимални решения на проблема. Проектът ще проучи в дълбочина три населени места, ще изготви сравнителен анализ и ще търси възможности за дългосрочно решение на проблема на нерегулираните квартали с участието на местната власт и представители на всички общности на място. Идентифицираните проблеми, процесът на консултиране с участието на жителите и конструираните модели за решения ще бъдат документирани и описани. Съвместно с граждански организации, местни власти и институции на национално ниво ще бъдат изработени законодателни предложения за дългосрочно решаване на проблема с регулацията на незаконните ромски квартали. В рамките на проекта ще бъдат също така разработени законодателни предложения,  които да осигурят защита на правото на жилище на ромите.

Специфичните цели на проекта са:

 • Да разработи на местно ниво политики, предлагащи решения на жилищните проблеми на ромите и да осигури защита на правото на единствено жилище.
 • Да разработи модели на гражданско участие в процеса на решаване на жилищните проблеми на ромите.
 • Да инициира дебат на национално ниво за политики за регулиране на незаконните ромски квартали.
 • Да проведе застъпническа кампания на национално ниво за нормативни промени, които да гарантират правото на единствено жилище на ромите.

Проектът се финансира от Фондация „Институт Отворено общество". Позицията на стажант-изследовател е подкрепена от „Изследователска програма за политики за интеграция на Роми" на ФОСИ.

Екипът на проекта кани кандидати от ромски произход с интереси в изследователска дейност и социално включване на роми през перспективата на урбанизацията и жилищните условия, да се присъединят към екипа като стажанти за период от една година. Ще бъде избран един кандидат.

Основните задачи са:

 • Да подпомага екипа при изпълнение на проекта;
 • Да участва в изследването на терен в пет населени места;
 • Да подкрепя екипа в дейностите за застъпничество;
 • Да разработи изследователски проект в сферата на жилищната политика и интеграцията на ромите.

Продължителност15.02. 2017 - 15.02.2018

Изисквания:                                                                                  

 • Студент, минимум 3-ти курс или Бакалавър в сферите Инженерство и градоустройство, Хуманитарни науки, Публична администрация, Социално дело;
 • Предишен опит в проучвания или работа в сферата на икономиката, социалното включване на роми или градоустройство/урбанизация са предимство;
 • Добра компютърна грамотност и желание да работи със социални медии;
 • Да бъде съгласен да декларира ромския си произход;
 • Про-активност и мотивация.

Необходими документи:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от диплома за завършена бакалавърска степен или удостоверение за студентски права;
 • Копие от статия/доклад/анализ, разработени от кандидата.

Процедура по избор:

Заинтересованите кандидати са поканени да изпратят автобиография, мотивационно писмо и предварителна идея за проучване. Документи ще бъдат приемани в периода 18.12. 2016 - 03.01.2017 година по имейл на адрес: cega@cega.bg

Интервютата с одобрените кандидати ще бъдат проведени във втората половина на януари 2017 година. Резултатите ще бъдат обявени до 05.02.2017 година.