Крахът на Гърция: история и политическа икономия


 

СЕМИНАР

СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ:

БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

Уважаеми колеги,

Центърът за либерални стратегии има удоволствието да Ви покани на поредната сбирка на семинара:

20 февруари 2013 г. (сряда), 17.30ч.  

Център за култура и дебат Червената къща

ул. „Любен Каравелов” 15

КРАХЪТ НА ГЪРЦИЯ:

ИСТОРИЯ И ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ

Екатерина Никова

Институт по Балканистика с Център по тракология, БАН