Търговията на Брашов с градовете по южния бряг на Дунава през XV век


СЕМИНАР

СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ:

БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

  

Уважаеми колеги,

Центърът за либерални стратегии има удоволствието да Ви покани на поредната сбирка на семинара:

  

12 декември 2012 г. (сряда), 17.30ч.

Център за култура и дебат Червената къща

ул. „Любен Каравелов” 15

ТЪРГОВИЯТА НА БРАШОВ С ГРАДОВЕТЕ ПО ЮЖНИЯ БРЯГ

НА ДУНАВА ПРЕЗ XV век

 

Снежана Ракова

Югозападен университет, Благоевград