„Възродителният процес” социално-икономически предпоставки и последици


СЕМИНАР

СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ:

БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

Уважаеми колеги,

Центърът за либерални стратегии има удоволствието да Ви покани на поредната сбирка на семинара:

15 май 2012 г. (вторник), 17.30ч.

Център за култура и дебат Червената къща

Ул. „Любен Каравелов” 15

„ВЪЗРОДИТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС“:

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДПОДСТАВКИ И ПОСЛЕДИЦИ

Искра Баева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“