Аспекти на османската миграционна политика в българските земи през XIX век (до 1878)


СЕМИНАР

СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ:

БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

  

Уважаеми колеги,

Центърът за либерални стратегии има удоволствието да Ви покани на поредната сбирка на семинара:

 

25 април 2012 г. (сряда), 17.30ч.

 

Център за култура и дебат Червената къща

Ул. „Любен Каравелов” 15

 

АСПЕКТИ НА ОСМАНСКАТА МИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА

В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ХIХ ВЕК (ДО 1878)

Венцислав Мучинов

Институт за изследване на населението и човека, БАН