Демографската политика на Османската империя по българските земи


СЕМИНАР

СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ:

БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

  

Уважаеми колеги,

Центърът за либерални стратегии има удоволствието да Ви покани на поредната сбирка на семинара:

  

14 март 2012 г. (сряда), 17.30ч.

 

Център за култура и дебат Червената къща

Ул. „Любен Каравелов” 15

  

ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ

ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ?

 

 

Щелиян Щерионов

Институт за изследване на населението и човека, БАН