Политики на прием във висшето образование през комунистическия режим в България


 

СЕМИНАР

 

СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ:

БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

 

Уважаеми колеги,

Центърът за либерални стратегии има удоволствието да Ви покани на поредната сбирка на семинара:

30 март 2011 г. (сряда), 17.30ч.

Център за култура и дебат Червената къща

Ул. „Любен Каравелов” 15

  

ПОЛИТИКИ НА ПРИЕМ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ

Пепка Бояджиева

Институт за изследване на обществото и знанието, БАН