Консумация и дефицит в социалните отношения при социализма


СЕМИНАР

СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ:

БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО 

  

Уважаеми колеги,

Центърът за либерални стратегии има удоволствието да Ви покани на поредната сбирка на семинара:

  

16 март 2011 г. (сряда), 17.30ч.

Център за култура и дебат Червената къща

Ул. „Любен Каравелов” 15

КОНСУМАЦИЯ И ДЕФИЦИТ В СОЦИАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

ПРИ СОЦИАЛИЗМА 

Кристиян Банков

Нов Български Университет

Социалистическата икономика дебютира с едно забележително игнориране на потреблението за сметка на изграждането на тежката инфраструктура на промишлеността.  В резултат на това възниква икономика на дефицита, която определя и социалните функции на потреблението за целия период. Стремежът към западни стоки, валута и пътуване зад граница става масово явление, играещо важна роля в образуването на "вторите мрежи", които през по-голямата част от режима централизираната власт успява да употребява в своя полза. В изложението ще бъдат съпоставени извадки от официалните изследвания на "социалистическия начин на живот" и свидетелствата за реалния живот в условията на дефицита, изложени в задочните репортажи на Георги Марков. Ще се предложи един прочит на причините, довели до падането на режима през 1989 г. от гледна точка на социология на потреблението.