Въображаемите географии на българското възраждане


СЕМИНАР 

СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ:

БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

 

Уважаеми колеги,

Центърът за либерални стратегии има удоволствието да Ви покани на поредната сбирка на семинара:

  

26 януари 2011 г. (сряда), 17.30ч.

Център за култура и дебат Червената къща

Ул. „Любен Каравелов” 15

 

ВЪОБРАЖАЕМИТЕ ГЕОГРАФИИ НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ

Десислава Лилова

Югозападен университет, Благоевград