Брутният вътрешен продукт като измерител на икономическия растеж: еволюция, методология, тенденции


СЕМИНАР

СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ:

БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

Уважаеми колеги,

Центърът за либерални стратегии има удоволствието да Ви покани на поредната сбирка на семинара:

30 ноември 2010 г. (вторник), 17.30ч.

Център за култура и дебат Червената къща

Ул. „Любен Каравелов” 15

БРУТНИЯТ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ КАТО ИЗМЕРИТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ:

ЕВОЛЮЦИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ

Росица Рангелова

Институт за икономически изследвания, БАН

 

 

 

 

 

 

БРУТНИЯТ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ КАТО ИЗМЕРИТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ:
ЕВОЛЮЦИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ

Росица Рангелова

Институт за икономически изследвания на БАН

            Ще бъде очертана еволюцията в разбиранията за показателя брутен вътрешен продукт (БВП), заложени в Системата на националните сметки (СНС), и ще бъдат разгледани дискусионни въпроси и тенденции в развитието на този показател с оглед по-адекватното отразяване на действителния икономически растеж.

По-конкретно ще бъдат разгледани следните въпроси:

·         Характеристика на показателя за БВП, eволюция в разбиранията за него, неговите особености и ограничения като статистическа категория. Критичен анализ на същността и методологичните му особености.

·         Представяне и коментар на резултатите от работата на Комисията за измерването на икономическата дейност и социалния прогрес (2008-2009 г.), ръководена от Дж. Стиглиц.

·         Нови моменти в сега въвежданата СНС2008.

Използване на БВП на база паритет на покупателната способност (ППС) при международните икономически сравнения и приложението на съвременни модели на икономическия растеж - методологични особености и предизвикателства, които стоят пред БВП, когато е изчислен на база ППС.