Семинар "Стопанска история"

 
СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ:                                                                                                Анали на семинара

БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

Статистика на семинара

Мотивацията за семинара идва от диагнозата за крайна разпокъсаност в изследването на българското стопанско минало. Икономическата история никога не е била във (дори близо до) ядрото на нашето обществознание. Днес тя продължава да е архипелаг от лични проекти без критично и конкурентно общуване между тях. Семинарът предлага територия, на която:
- да се провежда свободен и осмислен дебат по проблемите на стопанската (социална) история на България
- да се преодолява институционалното парцелиране на знанието
- да се създадат “хоризонтални” връзки в страната, допълващи преобладаващо успоредните нишки, изтъкани от най-търсените (“престижни”) международни проекти
- да преобладават атмосфера, стил и организация, които не са обременени от тежките бюрократични изисквания на големите проекти и/или от йерархични санкции
- да се намери общият език между историци и икономисти - засега икономическата история е трудно припозната тъкмо защото не се вижда като поле на общуване между двете дисциплини, а като нещо трето.

Идеологията на семинара е в тривиалното разбиране, че историята е ключ към настоящето и бъдещето. Това разбиране е доуточнено от три твърдения:
- Колкото и разнообразни да са разглежданите въпроси, те ще бъдат пречупени и през възможното им отношение към дългосрочните процеси, настоящето и перспективите на българската стопанска (социална) действителност. Рамките на тази специфична гледна точка ще бъдат представени и обсъдени на първата сбирка на семинара.
- Стопанската история обяснява “по-добре”, когато е поставена в културен контекст: важни са реликтите, запечатани в текстове, език, поведение, ежедневие, менталности...
- Стопанската история трябва да се освободи от грубото рамкиране с политически граници – значимото съдържание на икономическите процеси преминава през тези изкуствени репери във времето.
- Въпреки препратката в заглавието на семинара към знаменитата “Стопанска България” на Кирил Попов от 1916г. (която е връх на добросъвестното описание) семинарът ще се ръководи от разбирането, че описанието не може и не трябва да измества обяснението. Ще се търси формулиране и проверка на хипотези.

Участието в семинара е отворено за всички интересуващи се професионално от стопанската и социална култура на България.
- Аудиторията и участието ще са максимално интердисциплинарни, “интеринституционални” и “интергенерационни”.
- При възможност ще бъдат канени изследователи от чужбина.

Формата на семинара ще се определя от няколко правила:
- Отсъствие на строги изисквания към докладващия – наличието на писмен текст е предимство, но не задължение; изискване е единствено предварителното схематично предоставяне на изложението (handouts).
- Търсене не само представянето на формално завършени текстове и изследвания, но и на дискусии по изследователския процес.
- Насърчаване съвременните средства и техники за излагане на материала.
- В перспектива е възможно организирането на виртуални дискусии, информационен обмен и уебсайт.

Научната програма на семинара ще се координира от Румен Аврамов (Център за либерални стратегии). Научно-организационната подготовка ще се осъществява от Мартин Иванов (Институт по история, БАН). Организацията на сбирките и архива на семинара ще са грижа на Центъра за либерални стратегии.


Обява за стажант-изследовател по проект: “Дом за всеки”

15 Февруари 2017 - 15 Февруари 2018

Арбанаси: Търговия и търговски връзки през XVIII-XIX век

Светла Атанасова (Регионален исторически музей, Велико Търново) 25 март 2015 г.(сряда), 17.30ч., ЦЛС -семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

25 Март 2015

Между Дом и Родина: национални дилеми и и индивидуални стратегии на гърците в България през междувоенния период

Теодора Драгостинова (The Ohio State University) 25 юни 2014 г.(сряда), 17.30ч., ЦЛС -семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

25 Юни 2014

Бялото братство: между митовете и реалността

Живко Лефтеров (Нов Български Университет) 26 февруари 2014 г.(сряда), 17.30ч., ЦЛС -семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

26 Февруари 2014

Карнегиевата анкета: 100 години по-късно

Николай Поппетров (Институт за исторически изследвания, БАН) 15 януари 2014 г.(сряда), 17.30ч., ЦЛС -семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

15 Януари 2014

Авторитетът на малката държава в йерархични режими: България между експлоатация и сътрудничество, 1933-1956

Вера Асенова (Central European University, Budapest) 20 ноември 2013 г.(сряда), 17.30ч., ЦЛС -семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

20 Ноември 2013

Икономическите реформи в България от средата на 60-те до 1989 г.

Илиана Марчева (Институт за исторически изследвания, БАН) 06 ноември 2013 г.(сряда), 17.30ч., ЦЛС -семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

06 Ноември 2013

Гръцката въображаема общност преди и след Освобождението на страната. Убеждения и дилеми.

Василис Марагос, 21 Май 2013 г.(вторник), 17.30ч., ЦЛС -семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

21 Май 2013

Надпреварата за Солун. Българи и гърци от съжителство към война

Юра Константинова (Институт за Балканистика с Център за тракология, БАН) 24 Април 2013 г.(сряда), 17.30ч., ЦЛС -семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

24 Април 2013

Култура и контракултури на младите хора в България през 70-те и 80-те години на ХХ век

Михаил Груев (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) 28 Март 2013 г.(четвъртък), 17.30ч., ЦЛС -семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

28 Март 2013

Крахът на Гърция: история и политическа икономия

Екатерина Никова (Институт за балканистика с Център за тракология) 20 Февруари 2013 г.(сряда), 17.30ч., ЦЛС -семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

20 Февруари 2013

Към подреждането на пъзела: нормираните цени в Румелия от средата на XVII до началото на XIX век.

Християн Атанасов (Държавна агенция архиви) 06 Февруари 2013 г.(сряда), 17.30ч., ЦЛС -семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

06 Февруари 2013

Производствени и търговски структури в Търново през възраждането

Светла Атанасова( Регионален исторически музей, Велико Търново) 23 Януари 2013 г.(сряда), 17.30ч.,ЦЛС - семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

23 Януари 2013

Търговията на Брашов с градовете по южния бряг на Дунава през XV век

Снежана Ракова (Югозападен университет, Благоевград ) 12 Декември 2012 г.(сряда), 17.30ч.,ЦЛС - семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

12 Декември 2012

Хаджът от българските земи през XV-XVII век: социални и идеологически измерения

Олга Тодорова (Институт за исторически изследвания, БАН) 28 Ноември 2012 г.(сряда), 17.30ч.,ЦЛС - семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

28 Ноември 2012

Чуждите възпитанички и чужденките като образовани женски елити в България,

Жоржета Назърска (Университет по библиотекознание и информационни технологии, София ) 07 Ноември 2012 г.(сряда), 17.30ч. , ЦЛС - семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

07 Ноември 2012

Фасулът като българско национално ястие: идеология и реалност, XIХ – XХ в.

Стефан Дечев (Югозападен университет, Благоевград) 23 Октомври 2012 г. (вторник), 17.30ч. , ЦЛС - семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

23 Октомври 2012

БЕДНИ и БОГАТИ в БАЛКАНСКОТО СЕЛО, XVII – XVIII в.

Стефка Първева (Институт за исторически изследвания, БАН) 10 Октомври 2012 г. (сряда), 17.30ч. , ЦЛС - семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

03 Октомври 2012

Визии за реформи: десните проекти, 1928-1940

Николай Поппетров (Институт за исторически изследвания, БАН) 13 Юни 2012 г. (сряда), 17.30ч. , ЦЛС - семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

13 Юни 2012

Унищожаване на книги: български практики и митове от ХIХ век

Кети Мирчева , 06 юни 2012 г. (сряда), 17.30ч. , ЦЛС - семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

06 Юни 2012

„Възродителният процес” социално-икономически предпоставки и последици

Искра Баева, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 15 Май 2012 г. (вторник), 17.30ч. , ЦЛС - семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

15 Май 2012

Аспекти на османската миграционна политика в българските земи през XIX век (до 1878)

Венцислав Мучинов (Институт за изследване на населението и човека, БАН) 25 април 2012 г. (сряда), 17.30ч. , ЦЛС - семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

25 Април 2012

Специфика на брачността по българското Черноморие през ХIХ в. (до 1878 г.)

Даниела Ангелова (Институт за изследване на населението и човека, БАН) 28 март 2012 г. (сряда), ЦЛС - семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

28 Март 2012

Демографската политика на Османската империя по българските земи

Щелиян Щерионов (Институт за изследване на населението и човека БАН) 14 март 2012 г. (сряда), ЦЛС - семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

14 Март 2012

Политическа икономия на финансовите трансфери през 30-те години на ХХ век в България

Кирил Косев (Nuffield College, University of Oxford) 29 февруари 2012 г. (сряда), ЦЛС - семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

29 Февруари 2012

Хуманитарист по призвание. Симеон Табаков: летописецът на Сливен

Йордан Желев Държавна агенция „Архиви“, 15 февруари 2012 г. (сряда), ЦЛС - семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

15 Февруари 2012

Дендрология, климат и история: пример от края на XVIII век

Надя Манолов-Николова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“), Димитър Димитров (Институт за гората, БАН) 31януари 2012 г. (вторник), ЦЛС - семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

31 Януари 2012

Българската държавна младежка организация "Бранник"

Маркус Вин (Американски университет в България“) 17 януари 2012 г. (вторник), ЦЛС - семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

17 Януари 2012

Прогресивнолибералите. Социални връзки и зависимости.

Светослав Живков (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) 14 декември 2011 (сряда) ЦЛС - семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

14 Декември 2011

Големият град и стопанското развитие на Балканите: Загреб, Любляна и Сараево в началото на XX век

Ивайло Начев (Институт за балканистика с Център по тракология, БАН) 30 ноември 2011 (сряда) ЦЛС - семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

30 Ноември 2011

Легитимация и аргументация на властта в средновековна България

Иван Билярски (Институт за исторически изследвания, БАН) 10 ноември 2011 (четвъртък), ЦЛС - семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/

10 Ноември 2011

Синдикализъм, корпоротивност и социална държава в епохата на фашизмите

Фабио Бертини (Università degli) 19 октомври 2011 г. (сряда), 17.30ч. ЦЛС - семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО/ На италианск език, с превод на български

19 Октомври 2011

Политическият трансфер или за балканските преноси на „Европейската” модерност

Дияна Мишкова (Център за академични изследвания, София) 12 октомври 2011 г. (сряда), 17.30ч. ЦЛС - семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

12 Октомври 2011

Вакъфът (мюсюлманските фондации) в Османската империя: бизнес, далавера или (културна) политика?

Светлана Иванова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) 16 юни 2011 (четвъртък), 17.30. ЦЛС - семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

16 Юни 2011

Между общественото здраве и социалната работа: сестрите - посетителки и грижите за децата през 20-те и 30-те години на XX век

Кристина Попова (Югозападен университет, Благоевград) 18 май 2011 (сряда), 17.30. ЦЛС - семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

18 Май 2011

Концесионната политика на Сговористкото правителство, 1926-1931

Румяна Първанова (Институт за исторически изследвания, БАН) 20 април 2011 (сряда), 17.30. ЦЛС - семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

20 Април 2011

Потреблението като право или как се конструира социалистическата консумативна култура в България през 60-те години на ХХ век.

Мила Минева (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) 13 април 2011 (сряда), 17.30. ЦЛС - семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

13 Април 2011

Политики на прием във висшето образование през комунистическия режим в България

Пепка Бояджиева (Институт за изследване на обществата и знанието, БАН) 30 март 2011 (сряда), 17.30 . ЦЛС - семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

30 Март 2011

Консумация и дефицит в социалните отношения при социализма

Кристиян Банков (Нов български университет,16 март 2011 (сряда), 17. 30

16 Март 2011

Пораженията от заразни болести на Македонския фронт, 1916-1918 г.

Иван Петров (Югозападен университет, Благоевград) 23 февруари 2011 (сряда), 17.30

23 Февруари 2011

Балканската култура на гурбета

Петко Христов (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН) 9 февруари 2011 (сряда), 17. 30 ч.

09 Февруари 2011

Въображаемите географии на българското възраждане

Десислава Лилова (Югозападен университет, Благоевград) 26 януари 2011 (сряда), 17.30ч.

26 Януари 2011

Аграризъм, аграрни партии и движения на Балканите, края на ХІХ – средата на ХХ век

Румен Даскалов (Нов Български Университет) 9 декември (четвъртък), 17.30 ч.

09 Декември 2010

Брутният вътрешен продукт като измерител на икономическия растеж: еволюция, методология, тенденции

Росица Рангелова (Институт за икономически изследвания, БАН) 30 ноември 2010 (вторник), 17.30ч.

30 Ноември 2010

Българската армия и разбойничеството до Балканските войни.

Веселин Янчев (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) 17 ноември 2010 (сряда), 17.30 ч.

17 Ноември 2010

Данъчни описи на атонските манастири през Средновековието

Йоанна Бенчева (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) 27 октомври 2010 (сряда)

27 Октомври 2010

"Труд и отдих”. Въведение в историята на идеологическото конструиране на всекидневие през епохата на комунизма в България

Иван Еленков (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) 7 октомври 2010 (четвъртък)

07 Октомври 2010

Датиране на българските пергаментови ръкописи. Статистико-икономически аргументи.

Йордан Табов (Институт по математика и информатика, БАН) 16 юни 2010 (сряда)

16 Юни 2010

Македония в железопътната политика на България (1878-1918)

Ангел Джонев (Регионален музей, Кюстендил) 2 юни 2010 (сряда)

02 Юни 2010

УРБАНИЗАЦИЯТА В КОМУНИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ

Александър Везенков 20 май 2010 г. (четвъртък), 17.30ч.

20 Май 2010

"Училищни разноски": Финансиране и управление на българските образователни институции в София през втората и третата четвърт на ХІХ век

Вера Бонева (Висше училище по библиотекознание и информационни технологии, София) 28 април 2010 (сряда)

28 Април 2010

Социални и икономически условия за развитието на мюсюлманското начално образование през периода Танзимата (1839-1876)

Маргарита Добрева (Институт за Балканистика, БАН) 24 март (сряда)

24 Март 2010

БОГАТ – БЕДЕН: ЗА ТЪРГОВИЯТА С КНИГИ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ (ХVІІІ-ХІХ в.)

Орлин Събев Институт за Балканистика, БАН 10 март 2010 г. (сряда), 17.30ч.

10 Март 2010

БИЗНЕС ЕЛИТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ 1912-1947; 1989-2005

Георги Ганев Софийски университет „Св. Климент Охридски” Център за либерални стратегии, София 25 февруари 2010 г. (четвъртък), 17.30ч.

25 Февруари 2010

СЛУЧАЯТ „МАЕСТРО”. ПОРЕДНИЯТ ПРОВАЛ НА МЕЧТАТА ЗА БЪЛГАРСКИ АВТОМОБИЛ

Христо Мишков 10 февруари 2010 г. (сряда), 17.30ч.

10 Февруари 2010

Анхиало 1906 г.: политическата икономия на един етнически конфликт

Румен Аврамов (Център за либерални стратегии, София), Център за култура и дебат Червената къща, 27 януари 2010 г. (сряда), 17:30ч.

27 Януари 2010

Паяжината на властта / Властта на паяжините. Правителствените елити на Румъния и България в края на ХІХ, началото на ХХ в.: социални мрежи

Добринка Парушева Институт по Балканистика, БАН 15 декември 2009 г. (вторник), 17.30ч.

15 Декември 2009

Благотворителност и благотворители в България, 1878-1939 г.

Росица Стоянова, Веска Николова Институт за история, БАН 26 ноември 2009 (четвъртък), 17.30

26 Ноември 2009

Търговската модерност на Българското възраждане

Иван Русев Икономически университет, Варна 11 ноември 2009 г. (сряда), 17.30 ч.

11 Ноември 2009