Права на човека

JURISTRAS Страсбургският съд, демокрацията и човешките права на индивиди и общности

Септември 2007 - Септември 2009
Страсбургският съд, демокрацията и човешките права на индивиди и общности: модели на съдебна практика, изпълнение на съдебните решения и необходимите за това вътрешните реформи