Антикорупция

КТБ - какво се случи?

Юли 2014 - Декември 2017
Възходът и падението на КТБ показаха как публични институции са в плен на частни интереси. Целта на нашия проект е през следващите месеци да изследва и анализира това явление.

Проблеми на прехода: насърчаване независимостта и доверието в институциите на либералната демокрация

Октомври 2014 - Април 2016

Престъпността като културен проблем

Януари 2006 - Декември 2009
Основна цел на настоящия изследователски проект e да разработи средства за оптимизация на превенцията на корупцията в Европейския съюз.

Добро управление и организационна култура на местната власт в България

Март 2007 - Февруари 2009
Основна цел на проекта е формулирането и прилагането на политики за прозрачно и почтено управление при институционализирано гражданско участие в разработването и приемането на процедури и административни правила за предотвратяване конфликт на интереси и възможности за корупция. Проектът стартира в 10 общини.

Институционални реакции на случаите на корупция в България

Април 2002 - Септември 2003
Основната цел на проекта бе да проучи реакциите на различни институции и другите играчи, имащи отношение към проблема с корупцията - медии, политици, правителство, съдебна система, не-правителствения сектор и обществото като цяло.