Трансатлантически отношения

Програма "Анти-американизъм на Балканите"

Април 2002 - Април 2005
Основна цел на програмата бе да установи точния произход на анти-американизма на Балканите, неговия обхват, възможностите за развитието му и вероятността той да стане основа за създаване на анти-демократични политически платформи.

Работна група "САЩ - България"

Април 1999 - Април 2000
Център за стратегически и международни изследвания във Вашингтон стартира инициатива за Югоизточна Европа, чийто фокус бе подпомагане на България в осъзнаване на ролята u на генератор на сигурност и стабилност...