Русия и постсъветското пространство

Периферия в риск

Април 2013 - Октомври 2014
Серия от дискусии, организирани от Център за либерални стратигии съвместно с Бруно Крайски Форум, Виена и Европейски съвет за външна политика и подкрепени от Австрийското министерство на отбраната и спорта и Балкански тръст за демокрация

Русия 2020

Април 2011 - Септември 2011

Дали Русия е на ръба на промяна?

Октомври 2010 - Април 2011

Има ли Русия генерална стратегия?

Януари 2010 - Юни 2010

ЕС и Русия – съперничество и сътрудничество: Балканите vs. Кавказ

Декември 2008 - Септември 2009