Информиране на българското общество относно политическите събития в Югославия

Май 2000 - Декември 2000
Деян Кюранов

Основната цел на този проект бе да предостави на българското общество информация за развитието на политическите събития в Югославия от перспективата на Югославската опозиция. Това се наложи след като анализи показаха, че големите български медии получават информация за Югославия или от режима на Милошевич, или от международните медии, като и двата източника се оказваха неадекватни, макар в различно отношение.

Бяха организирани редица посещения на лидери на югославската опозиция, политолози и наблюдатели за изборите- Драголюб Мичунович, председател на Демократическия център, проф. Владимир Гоати, политолог от CeSID (неправителствена организация, наблюдаваща на изборите в Югославия), Милан Никулич, политически анализатор от неправителствената организация "Център за изследване на алтернативи", Иван Вейвода, политолог и изпълнителен директор на фондация "Отворено общество" - Белград и Зоран Лучич, директор на CeSID.

Също така бяха организирани публични лекции, дискусии и пресконференции с български политолози и журналисти.