Перспективи на гражданско общество в югоизточна Европа ("The Blue Bird")

Октомври 2000 - Октомври 2003
Иван Кръстев, Румен Аврамов и Георги Ганев

Идеята на този проект бе в рамките на тригодишен период да бъде подготвен стратегически документ "Дневен ред на гражданското общество в Югоизточна Европа", в който да залегне визията за развитие на региона през следващите 20 години. Документът е насочен както към правителствата в региона, така и към широката общественост и предлага последователна стратегия на обществената политика. Работата по формулирането на гражданска перспектива послужи като стимул за отваряне на дебата и включването на различни сектори от обществото в него.

Изследването бе организирано в четири изследователски групи, състоящи се от шестима изследователи от региона (или родени в региона). Всяка от групите работи по специфична тема, като важно е да се подчертае, че групите бяха съставени от изследователи от различни сфери на познанието.